VENTRIKULARNE ARITMIJE


Ventrikularne (komorske) aritmije najčešće nastaju usljed ishemije (akutni infarkt miokarda, angina pectoris, hronična koronarna insuficijencija, aneurizma miokarda, vazospastična angina), kod kardiomapitija, miokarditisa, produženog QT – intervala, prolapsa mitralne valvule, fizičkog opterećenja, a mogu nastati i bez klinički vidljivog oboljenja.

Komorske ekstrasistole (ventrikularne ekstrasistole, VES) – preuranjena kontrakcija komora je dodatni otkucaj srca uzrokovan električnom aktivacijom komora prije nego se pojavi normalni otkucaj. Kada nastaju nakon svakog sinusnog impulsa, riječ je o bigeminiji, a nakon dva impulsa o trigeminiji. Dvije VRES zaredom čine par (couplet), a tri i više komorsku tahikardiju.

Ventrikularne ekstrasistole javljaju se često i ne predstavljaju opasnost za osobe koji ne boluju od srčanih bolesti. Ipak, ako su česte u osobe koja ima zatajenje srca ili aortnu stenozu, ili je preboljela srčani udar (infarkt miokarda) one mogu biti uvod u mnogo opasnije aritmije, kao što je primjerice fibrilacija ventrikula,, eventualno izazvati nagle smrti.

Simptomi:

 • Obično asimptomatske
 • Lupanje, preskakanje srca

Dijagnoza:

 • EKG, test opterećenja

Liječenje:

 • Asimptomatske pojedinačne VES bez drugog kliničkog oštećenja miokarda ne iziskuju liječenje
 • Medikamentozna terapija (primjena beta blokera i antiaritmika)
 • Liječenje osnovnog oboljenja

Ventrikularna tahikardija VT (Komorska tahikardija) se definiše kao niz od tri ili više ventrikularnih ekstrasistola s frekvencijom između 100 i 250/min. Nastaje usljed postojanja ektopičnog centra u nivou komora s brzom frekvencijom stvaranja impulsa.

Simptomi:

 • Palpitacije (lupanje srca),slabost i nesvjestice
 • Može da uzrokuje ili da pogorša srčanu insuficijenciju ili kardiogeni šok (s obzirom da se javlja kod bolesnika sa značajnim oštećenjam miokarda. )

Dijagnoza:

 • EKG; Prezentuje se ventrikularnim kompleksima koji su bizarni sa proširenim QRS kompleksom i diskordinatnom finalnom oscilacijom.

Liječenje:

 • Medikamentozno (adrenalin, amiodaron, lidokain intravenski)
 • Elektrokonverzija (DC šok)

Ventrikularna fibrilacija VF (treperenje komora) predstavlja haotičnu aktivaciju miokarda komora koja nastaje usljed postojanja ektopičnih fokusa u srčanom mišiću komora.To je poremećaj srčanog ritma, prilikom kojeg su otkucaji srca brzi i nepravilni, što uzrokuje beskorisno treperenje srčanih komora, umjesto pumpanja krvi.

Simptomi:

 • omaglica, gubitak svijeti
 • dovodi do pada krvnog pritiska, hipoperfuzije vitalnih organa, infarkt miokarda, smrt

Dijagnoza

 • EKG; Registruju se mnogobrojni, nepravilni, sinusoidni talasi, različite apmlitude i trajanja.

Liječenje je urgentno:

 • Elektrokonverzija (DC šok)
 • Masaža srca i vještačko disanje
 • Intravensko davanje adrenalina, amiodarona ili lidokaina

Prevencija:

Kod bolesnika koji imaju povećan rizik za nastanak VT ili VF potrebno je liječenje posebnim antiaritmicima, a može se i ugraditi implantabilni kardioverter defibrilator (ICD).


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.