TEATROLOGIJA FALLOT


Tetralogija Fallot je najčešća cijanozna urođena srčana mana i predstavlja 10% svih urođenih anomalija. Predstavlja kombinaciju: 1) Ventrikularnog septalnog defekta, 2) Dekstropoziciije aorte – jašuća aorta 3) Stenoze ušća pulmonalne arterije (opstrukcija izlaznog trakta desne komore) i 4) Hipertrofije desne komore.

Simptomi:

  • Pri fizičkom naporu javljaju se dispnea (poremećeno, otežano disanje) i vrtoglavice, djeca zaostaju u rastu
  • Iako postoje i acijanotični oblici tetralogije (blijedi Fallot), koji se sreću kod odraslih, za većinu bolesnika sa ovom manom karakteristična je cijanoza (modra prebojenost) sa maljičastim prstima i policitemijom (Ekstremni Fallot- izrazita cijanoza od rođenja, kod odraslih se ne susreće)
  • Česte su komplikacije kao što su infarkt i apsces mozga, anoksemične krize (krize bez kiseonika) sa iznenadnom malaksalošću, gubitkom svijesti, konvulzijama, cerebralna tromboza rizik od infektivnog endokarditisa je velik. Prirodni tok neoperisanih bolesnika je loš, srčana insuficijencija i aritmije su najčešći uzroci smrti koja u većini bolesnika nastupa do 30. godine.

Dijagnoza

  • Klinički pregled, anamneza, EKG, RTG, ultrazvučni pregled i kateterizacije srca

Liječenje

  • Hirurško liječenje (indikovano kod svih bolesnika)
  • Medikamentozna kontrola cijanotičkih napada

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".