JEDNAKOST, RAZLIČITOST I LJUDSKA PRAVA


Zdravstvena ustanova specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla je jedna od najmodernijih zdravstvenih institucija ove vrste specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila u ovom dijelu Evrope. Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla stalnom edukacijom i nabavkom najsavremenije opreme obezbjeđuje najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. S ponosom se može istaći da spada u ustanove koje pružaju najbolje usluge  u domeni liječenja bolesti srca i krvnih žila a što se ogleda u stalnom podizanju nivoa zadovoljstva korisnika usluga, uposlenika i cjelokupnog društva. Strateški cilj Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla je kvalitet i uslužnost, poštovati ugovoreno, raditi na način da kvalitet naših usluga u potpunosti ispuni potrebe i očekivanja korisnika usluga, dugoročno, stabilno i pozitivno poslovanje, uspješnu marketinšku obradu tržišta, uvođenje novih djelatnosti, širenje poslovanja na nova tržišta, zadovoljenje interesa korisnika usluga i uposlenika“ najvažniji su kriteriji kvalitete, a to postižemo:

  • Postizanjem punog zadovoljstva korisnika naših usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti o Zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla,
  • Sviješću uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla, zavisi od pojedinačnog doprinosa svih uposlenika,
  • Kontinuiranim poboljšanjem nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti uposlenika,
  • Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu,
  • Provođenjem poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima ISO 9001:2015 i pozitivnom poslovnom praksom,
  • Stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom,
  • Planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem efektivnosti svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših usluga bila pravilo, a ne slučajnost,
  • Brižljivim izborom kvalitetnih renomiranih dobavljača i uspostavom međusobnog partnerskog odnosa sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo
  • Realizacijom postavljenih godišnjih planova i ciljeva.

Poštujući navedeno, naša opredijeljenost usmjerena je na korisnike naših usluga, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom kroz preispitivanje ciljeva kvalitete te ocjene primjerenosti politike kvalitete u odnosu na sve istančanije i zahtjevnije potrebe korisnika naših usluga.Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".