ZAPOŠLJAVANJE MEDICINSKIH SESTARA


Medicinske sestre/medicinski tehničari simbolizuju svu težinu svakodnevnog posla u Centru, medicinske sestre/tehničari su prisutni i u najsretnijim i najtužnijim trenucima za  pacijente.

“Centar za srce BH” Tuzla, zapošljavanje medicinskih sestara vrši u skladu  potrebama ZU Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla, na osnovu Zakona o radu FBiH i Pravilnika o radu „Centra za srce BH“ Tuzla.


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.