PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA


Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) spada u pretkomorske aritmije i podrazumijeva iznenadnu pojavu ubrzanja srčane frekvencije.

Uzroci:

  • Najčešće uzrok postojanje dva funkcionalna puta u samom AV čvoru, u kome dolazi do kružnog kretanja električne draži

Simptomi

  • Napad PSVT nastaje naglo u vidu lupanja srca i može trajati nekoliko minuta ili više sati, pa i dana. Obično nema značajnijih simptoma, osim osjećaja lupanja srca
  • Kod bolesnika sa oštećenjem srca (miokarditis, koronarna bolest, arterijska hipertenzija, urođene i stečene srčane mane) duže trajanje napada može uzrokovati pogoršanje pumpne funkcije srca i miokrdnu ishemiju.

Dijagnoza

  • Anamneze, klinički pregled, EKG; Srčana frekvenca obično 140 – 200 u minuti (negativni retrogradni p talasi u odvodima II, III i aVF)

Liječenje

  • Medikamentozni tretman
  • Radiofrekventna ablacija uklanjanjem sporog ili brzog puta.

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.