ODJELI


Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju


U okviru Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju “Centra za srce BH”, pružamo mogućnost liječenja kardiovaskularnih oboljenja hirurškim, odnosno operativnim putem, kada su sve druge mogućnosti nehirurškog izlječenja pacijenta isrcpljene. U našoj ustanovi redovno se izvode sve vrste operativnih zahvata na srcu, a naši hirurzi upoznaće vas s mogućnostima liječenja i vrstama operacionih zahvata iz područja kardiohirurgije i vaskularne hirurgije.


ČITAJ VIŠE

Interventni kardiološki odjel


Interventni kardiološki odjel  “Centra za srce BH” brine o srčanim bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima, kao što su infarkt miokarda (srčani udar), angina pektoris, poremećaji srčanog ritma (aritmije), kardiomiopatije (promjene u strukturi i funkciji srčanog mišića), kongenitalne (urođene) srčane mane itd. Uz specijalističke preglede i neinvazivne kardiološke procedure, korišćenjem savremene opreme brzo i efikasno obavljamo i invazivne dijagnostičke i terapijske postupke. Klinika pruža mogućnost kompleksne kardiološke dijagnostike, a najčešće se radi koronarografija, koja je najkorisnija i najvažnija procedura u dijagnostici koronarnih bolesti, jer omogućava ljekaru da tačno locira problem.


ČITAJ VIŠE


Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja


Ovaj odjel predstavlja glavnu tačku oslonca našoj klinici, jer omogućava izvođenje složenih operativnih zahvata i pretraga pod anestezijom, na značajno ugodniji i bezbolniji način za naše pacijente. Tim za reanimaciju po pozivu odlazi na sve bolničke odjele u slučaju hitnog stanja koje zahtijeva reanimacijski postupak, dok se životno ugroženi pacijenti liječe u prostorijama intenzivn njege, pod budnim okom stručnog medicinskog osoblja. Bolesnici u teškom zdravstvenom stanju zbrinuti su u sobama intenzivne njege, uz neprekidni monitoring pacijenta, do onog trenutka dok njihovo stanje ne postane stabilno da se mogu premjestiti u drugi bolnički odjel.


ČITAJ VIŠE

Antiaritmija centar-elektrofiziološko odjeljenje


Antiaritmija centar – elektrofiziološko odjeljenje Centra za srce BH nudi mogućnost dijagnostikovanja i liječenja poremećaja srčanog ritma. Trenutno smo jedina ustanova u BiH u kojoj se obavljaju invazivne procedure u dijagnostikovanju i tretmanu poremećaja srčanog ritma, a to podrazumijeva elektrofiziološku studiju i radiofrekventnu ablaciju. Rad odjeljenja obuhvata i ambulantni rad sa ciljem dijagnostikovanja srčanih aritmija i izrade strategije liječenja.  Pored navedenog rad odjeljenja obuhvata  i implantaciju pacemakera, defibrilatora (ICD), kao i implantaciu aparata za resinhroniziranje srčanog rada (CRT).


ČITAJ VIŠE


Gastroenterološki odjel


Gastroenterološki odjel Centra za srce BH Tuzla sa kabinetima za gastrointestinalnu endoskopiju i ultrazvuk uz pomoć najsavremenije opreme nudi mogućnosti dijagnosticiranja i liječenja oboljenja probavnog sistema i to: bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, tako i bolesti jetre, bilijarnog sistema, pankreasa, odnosno kompletnog abdomena. Izuzetno stručno osoblje sa preko 30 godina iskustva u gastroenterologiji i hepatologiji garant su kvaliteta i stručnosti.


ČITAJ VIŠE


Odjel urologije sa Kabinetima za urološku endoskopiju i ultrazvuk


Šef odjela je mr. med.sc. Dr Mustafa Bazardžanović, FEBU Urolog koji ima 20 godina spec. iskustva u urologiji te je jedini Europski certificiran urolog u regiji. Tokom svog rada koristiće najsavremeniju i najbolju endoskopsku i lasersku opremu.


ČITAJ VIŠE


Odjel radiologije i interventne radiologije


Dijagnostička radiologija nudi mogućnosti dijagnosticiranja svih oboljenja cijelog tijela korištenjem najmodernijih rješenja.Odjeljenje dijagnostičke radiologije posjeduje RTG i CT aparate koji omogućavaju dijagnostiku oboljenja mozga, pluća, abdomena, krvnih sudova i posebne tehnike mikroCT dijagnostike, virtuelnih bronhoskopija, kolonoskopija, i svih krvvnih sudova cijelog tijela, kao i druge standardne i nestandardne dijagnostičke procedure.


ČITAJ VIŠESlužba kontrole kvaliteta


Služba kontrole kvaliteta “Centra za srce BH” postoji radi komunikacije sa pacijentima, te poboljšnja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje pružamo. Na temelju postojanja zakonske ali i etičke obaveze da se pacijentima pruže visokokvalitetne i sigurne medicinske usluge, jednake za sve po svom standardu i kvalitetu, Služba će informisati pacijente, anketirati pacijente o iskustvu i zadovoljstvu zdravstvenim uslugama, uvažavati sugestije i žalbe korisnika medicinskih usluga, proaktivno upravljati poslovima klinike, voditi diskrecionu politiku po pitanju vođenja i zaštite dokumentacije pacijenata i poštivati prava pacijenata.


ČITAJ VIŠE

Nemedicinske službe


“Centra za srce BH” obavljaju poslove za potrebe klinike i posjetilaca, koji se odnose se na pružanje adekvatnih nemedicinskih usluga. Kancelarije administracije zadužene su za opće, pravno-kadrovske, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove, te vršenje korespondencije u okviru unutrašnje organizacione strukture, kao i sa korisnicima usluga Centra. Tu je i recepcija, kao frontalna služba prijema i dobrodošlice, a pacijentima su na raspolaganju soba za posjete, kantina i kuhinja za pripremanje i distribuciju obroka, kao i kafeterija. Putem Službe za higijenu i vešeraja vodimo računa o čistoći bolnice radi zaštite naših pacijenata i posjetilaca.


ČITAJ VIŠE


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.