ODJEL ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE


Šef odjela

Prim.doc.dr.med.sci
Suad Keranović


  • Izjava
  • Video

“Svaki naš krevet u na odjelu intenzivne njege i terapije je u stvari jedna zasebna jedinica opremljena najsavremenijim aparatima, koja funkcioniše kao bolesnička soba. Na taj način u svakom trenutku možemo pratiti stanje u kom se pacijent nalazi, što je uslov svih uslova da bismo uopšte mogli zbrinjavati takve bolesnike. Naš Centar je jezgro iskusnih ljekara i medicinskih sestara, koji idu u korak s vremenom u edukaciji i tehnološkom napretku i koji u svakom trenutku mogu odgovoriti zahtejvima koji se postavljaju pred njih.”


Pitajte doktora!Prim.doc.dr.med.sci.

Suad Keranovic


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Aleksandra Cvetković


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Azra Pirić


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!Dr.

Maja Prelić


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Edis Salihović


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Dženana Zrnanović


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!Dr.

Dženana Zrnanović


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!

Marina Ahmetbegović

glavna sestra

“Svaki pacijent zaslužuje najbolje: dobro edukovanu sestru i profesionalan odnos, sa dozom empatije, odnosno suosjećanja”.KONTAKT+ 387 35 309 100

info@bhsrce.ba

ZAKAŽITE PREGLED


RADNO VRIJEME


CENTAR ZA SRCE BH
07:00 – 18:00
AMBULANTE PON-PET
08:00 – 18:00
BOLNIČKI PRIJEM PON-PET
07:00 – 10:00
POSJETE PON-NED
15:00 – 17:00
ZAKAZIVANJE PREGLEDA PON-PET
07:00 – 15:00
HITNA POMOĆ
24/7

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.