OBOLJENJE KAROTIDNIH ARTERIJA


Karotidna bolest nastaje kada masne aterosklerotske naslage (plakovi) uzrokuju suženja ili začepljenja krvnih žila vrata (a. carotis communis sinista i dextra, koje se dijele na lijevu i desnu unutrašnju i vanjsku karotidnu arteriju) koje opskrbljuju mozak i glavu krvlju. Pored stenoza i kalcifikacija karotidnih arterija, uzrok karotidne bolesti može da bude i aneurizma arterija, spazam arterija, coiling i kingking (koljenasto savijanje arterija i spiralno uvijanje), arteritis. Karotidna bolest se može javiti samo na jednoj strani, ili na obje strane, što otežava liječenje i pogoršava prognozu bolesti.

Uzroci:

  • Aterosklerotsko suženje karotidnih arterija
  • Kalcifikati karotidnih arterija, aneurizma arterija, spazam arterija

Simptomi:

  • Nesvjestice, vrtoglavice, omaglice, a može dovesti do moždanog udara i smrti.

Dijagnostika:

  • Anamneza, fizikalni pregled, ultrazvuk karotidnih arterija (color doppler krvnih sudova vrata), CT angiografija

Liječenje:

Hirurški, medikamentozno ili endovaskularnim stentingom


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.