O CENTRU ZA SRCE BH

NAJSAVREMENIJI CENTAR ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI U REGIJIZdravstvena ustanova specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla je jedna od najmodernijih zdravstvenih institucija ove vrste specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila u ovom dijelu Evrope.

U savremenom novoizgrađenom objektu sa najmodernijom opremom i timom vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije nudimo kompletan tretman i liječenje svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.

Cilj osnivanja “Centar za srce BH” je izgradnja moderne, funkcionalne bolnice koja će zadovoljiti sve propisane normative i standarde i otkloniti sve limitirajuće faktore u razvoju kardiohirurgije, interventne kardiološke dijagnostike i vaskularne hirurgije u Bosni i Hercegovini.

Bolnički kompleks obuhvata kliničku ustanovu sa parkingom, a u planu je i izgradnja hotelsko-apartmanskog objekta radi smještaja porodica pacijenata koji su na liječenju u Centru.

Najnaprednija tehnologija i oprema za hirurške i angio sale, intenzivnu njegu, bolesničke sobe, kabinete, ambulante i dr. nabavljena je od poznatih svjetskih i evropskih brandova kao što su: Siemens, Schiller, Getinge, KLS Martin group, HP itd.

Uz najmoderniju opremu ustanova je u potpunosti informatizirana namjenskim bolničkim softwareom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice te kontrolu i brigu za pacijenta nakon njihovog boravka u Centru.


0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

PREGLEDA

Broj ambulantnih pregleda govori o stručnosti našeg tima, ali i o kapacitetima samog Centra. Mi smo vrhunski zdravstveni servis sa 9 savremeno opremljenih ambulanti, u kojima možete obaviti specijalističke preglede i kompletnu kardiološku dijagnostiku.


0123456789001234567890

DOKTORA

Velika prednost “Centra za srce BH” su naši stručni i iskusni ljekari, koji su se dokazali u praksi i koji se već dugi niz godina uspješno bave tretmanom pacijenata sa kardiovaskularnim problemima.0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

INTERVENCIJA NA SRCU

Naš Centar je jezgro iskusnih i visokoeduciranih ljekara, medicinskih sestara i drugog tehničkog osoblja, koji u svakom trenutku mogu da odgovore na najkompleksnije  potrebe pacijenata.


01234567890

GODINA SA VAMA

Kao jedna od najmodernijih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Evrope, specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila, od 2008. godine uživamo povjerenje pacijenata i brinemo o vašem zdravlju.MEDICINSKI RESURSI CENTRA:


TRI ANGIO SALE

Opremljene su najsavremenijim medicinskim uređajima pomoću kojih preduzimamo najsloženije dijagnostičke i terapijske mjere u liječenju kardiovaskularnih oboljenja.


TRI OPERACIONE SALE

U najmodernije opremljenim operacionim salama, naš tim vrhunskih ljekara vrši tretman i liječenje kardiovaskularnih oboljenja pacijenata hirurškim putem.


DEVET AMBULANTI

Ljekarski pregledi za elektivne i urgentne pacijente, od vitalnog su značaja za određivanje daljeg toka liječenja.


RENDGEN KABINET

Koristimo rendgen aparate nove generacije radi brze i precizne dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja.


INTENZIVNA NJEGA

Savremeno opremljene jedinice intezivne njege omogućavaju kontinuirani monitoring i liječenje pacijenata, te otklanjanje potencijalnih komplikacija.


DNEVNA BOLNICA

Omogućava zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna bolnička skrb od jednog dana.


INTERVENCIJA

Interventne kardiološke procedure su nehirurške metode koje se koriste u liječenju izvjesnog broja oboljenja srca i velikih krvnih sudova.


STERILIZACIJA

Sterilizacijom, kao osnovnom metodom asepse, postižemo potpuno uklanjanje svih mikroorganizama sa predmeta u upotrebi i preveniramo mogućnost infekcije.


APOTEKA

Bolnička apoteka omogućava nabavku i snabdijevanje medicinskom opremom i gotovim lijekovima, potrebnim za liječenje pacijenata.


LABORATORIJ

U profesionalno opremljenoj laboratoriji “Centra za srce BH” omogućena Vam je vrhunska stručna usluga brze i precizne laboratorijske obrade i dijagnostike.


TRANSFUZIJA

Odjel za transfuziju sprovodi čitav niz bolničkih i transfuzijskih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, poput seroloških ispitivanja, praćenja antikoagulantne terapije itd.


KONTROLA KVALITETA

Zdravlje pacijenata, kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga koje pružamo, komunikacija i proaktivno upravljanje klinikom naši su osnovni prioriteti.Šta mi radimo?

BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU


Mi smo vrhunska zdravstvena ustanova koja pacijenta stavlja u centar svih zbivanja. Brinemo o bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima, pratimo internacionalne medicinske standarde u svim aspektima medicinske zaštite i pružamo najdjelotvorniju medicinsku skrb svim našim pacijentima.


Šta vam pružamo?

STRUČNE MEDICINSKE SAVJETE


Uzajamno povjerenje i komunikacija su formula uspješnog liječenja. Naši medicinski stručnjaci su tu za vas, spremni da vam odgovore na sva pitanja. Vaše je pravo, a naša dužnost, da u svakom trenutku budete informisani o svom zdravstvenom stanju i upućeni u mogućnosti daljeg liječenja sa naboljim ishodom po vaše zdravlje.


Šta da očekujete od nas?

PROFESIONALNE MEDICINSKE USLUGE


U našem “Centru” se mogu obaviti specijalistički pregledi, dijagnostičke i terapijske procedure, kao i operativni zahvati. Naš tim vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije, u svakom je trenutku tu za vas, kako bi vam pružio kompletan tretman i mogućnost izlječenja svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.

MEDICINSKI ODJELI


ODJEL ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU


U okviru Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju “Centra za srce BH”, pružamo mogućnost liječenja kardiovaskularnih oboljenja hirurškim…


Čitajte više!

INTERVENTNI KARDIOLOŠKI ODJEL


Interventni kardiološki odjel “Centra za srce BH” brine o srčanim bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima…


Čitajte više!


ODJEL ANESTEZIJE, REANIMACIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA


Ovaj odjel predstavlja glavnu tačku oslonca našoj klinici, jer omogućava izvođenje složenih operativnih zahvata i pretraga pod anestezijom…


Čitajte više!

SLUŽBA KONTROLE KVALITETA


Služba kontrole kvaliteta “Centra za srce BH” postoji radi komunikacije sa pacijentima, te poboljšnja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje pružamo…


Čitajte više!


RUKOVODSTVODoc.dr.med.sc

Elmir Jahić

DirektorProf.dr.med.sci.

Jacob Bergsland

Medicinski direktorPrim.dr. med.sci.

Emir Mujanović

Šef Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju

Uvijek tražimo stručne i talentovane ljekare

PRIDRUŽITE SE NAŠEM TIMU

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.