INFORMACIJE ZA PACIJENTE

29/11/2017

U sklopu pripreme za STENT proceduru pacijent je OBAVEZAN ponijeti: ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora Svu do tada prikupljenu medicinsku dokumentaciju vezanu za razlog dolaska LAB.NALAZI (KKS, SE, ŠUK, koagulacioni status, creatinin, urea, K+, Na+, krvna grupa, lipidni status) ne stariji od sedam […]

13/10/2017

Centar za srce BH ima ostvarenu saradnju sa inostranim fondovima zdravstvenog osiguranja Slovenije, Švicarske, Belgije, Holandije, Austrije, Njemačke, Srbije, među kojima i Cigna Health Insurance, Balkanwide Assistance, Coris Assistance itd. Ukoliko ste korisnik usluga zdravstvenog osiguranja, potražite medicinsku asistenciju i sve potrebne informacije kod svoje matične osiguravajuće kuće. Osiguranje će dalje korake, poput organizacije i […]

27/09/2017

“Centar za srce BH” Tuzla nudi mogućnost dolaska na “Uputnicu” pacijentima iz Bosne i Hercegovine, zahvaljujući ugovorima sa Zavodom zdravstvenog osiguranja FBiH te Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Zavodom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta. Na ovaj način osigurana lica ne snose troškove kardioloških niti kardiohirurških procedura. Osiguranje ne pokriva usluge ambulantno-dijagnostičkih pregleda kao što su: specijalistički pregledi, ultrazvuk, […]

27/09/2017

Zbog izuzetno velikog broja pacijenata stvorena je Lista čekanja na kojoj se nalaze pacijenti koji su radili koronarografiju i sada čekaju na operaciju. Izgradnjom ovog modernog Centra stvorene su mogućnosti da se skrati vrijeme čekanja na operativni zahvat. Ukoliko kod pacijenata koji su radili koronarografiju i nalaze se na Listi čekanja za operaciju dođe do […]

27/09/2017

U slučaju da nam proslijedite svoju medicinsku dokumentaciju, znaćemo pojedinosti o vašem zdravstvenom stanju, ali vas molimo da imate u vidu i to da treba da nam ustupite sljedeće podatke: Vaše lične podatke, kao što su adresa stanovanja, poštanski broj i broj telefona Vaša kućna adresa, ako se ona razlikuje od mjesta na kojem trenutno […]

27/09/2017

Naručivanje pacijenta za koronarografiju vrši ISKLJUČIVO nadležna zdravstvena ustanova iz koje se pacijent upućuje na koronarografiju. U sklopu pripreme za koronarografiju pacijent je OBAVEZAN ponijeti: ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora za koronarografiju nalaz i mišljenje KARDIOLOGA koji indicira koronarografiju nalaz ULTRAZVUKA/EHOKARDIOGRAFIJE (ne stariji od […]

27/09/2017

Pregled pacijenta najčešće rezultira razgovorom sa ljekarom, konsultacijama i dogovorom o sljedećim koracima koje treba preduzeti. Ponekad ljekar može predložiti dodatne procedure tokom vaše posjete, što može zahtijevati detaljan pregled. Ako smatrate da u tom trenutku niste spremni da se podvrgnete predloženim postupcima, razgovarajte sa ljekarom kako biste utvrdili prikladniji datum i vrijeme. Krvne pretrage […]

27/09/2017

U sklopu pripreme za operativni zahvat pacijent je OBAVEZAN ponijeti: ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora Svu do tada prikupljenu medicinsku dokumentaciju vezanu za razlog dolaska Laboratorijske nalaze : KKS, SE, ŠUK, Koagulacioni status, Creatinin, Urea, K+, Na+, Ca, Mg, CK, CKMB, Troponin, Urin, RTG-pulmo + […]

27/09/2017

“Centar za srce BH” Tuzla pruža profesionalne, sigurne i efikasne usluge liječenja. Na svakog pacijenta gledamo kao na individuu i naša je dužnost da se prema vama odnosimo sa dostojanstvom i poštovanjem. Mi razumijemo da dolazak u bolnicu može biti stresan i zabrinjavajući, pa se trudimo da ga olakšamo i boravak u Centru učinimo što […]

27/09/2017

Kada se budete spremali za dolazak u bolnicu, sljedite uputstva koja ste dobili od naših medicinskih sestara prilikom zakazivanja termina hospitalizacije. Tako ćete biti sigurni da ste uključili i sve dodatne stavke koje nisu navedene u nastavku teksta, a za koje vam je naznačeno da ih ponesete. Podsjećamo: Nalaz i mišljenje vašeg kardiologa kao i […]

27/09/2017

Pripremanje pacijenata na operativni zahvat i druge invazivne procedure u nekim slučajevima podrazumijeva isključivanje terapijskih lijekova koje oni koriste. Bićete detaljno i blagovremeno informisani o svim koracima koje treba da preduzmete prije samog tretmana. Pojedinosti u vezi sa tim možete da pročitate i na sljedećim linkovima: Priprema za selektivnu koronografiju Priprema za operativni zahvat Na […]

27/09/2017

U “Centru za srce BH” se brinemo da vaš oporavak teče u najboljem redu i da ste spremni na odlazak kući u najkraćem mogućem roku, pod uslovom da ste se dovoljno oporavili i da imate sve što vam je potrebno da biste se potpuno ozdravili. Tokom vašeg boravka, ljekarski tim za procjenu radi zajedno kako […]

27/09/2017

Naš “Centar za srce BH” na raspolaganju ima Hitnu službu medicinske pomoći sa 24-časovnom pomoći životno ugroženim ljudima sa kardiovaskularnim problemima, bez obzira na mjesto njihovog boravka, a važimo za jednu od najuspješnijih bolnica u regiji za pomoć ljudima u stanju hitne zdravstvene potrebe. Transportni servis Centra vam je na raspolaganju 24 sata. U najsavremenijim […]

27/09/2017

U tabeli ispod pročitaćete u kojim situacijama nakon operacije vam je potrebna trenutna medicinska pomoć, koje se situacije smatraju hitnim, koje informacije možete, između ostalog, dobiti od ljekara kao i to koje informacije ljekar ili medicinska sestra mogu zatražiti od vas: Šta učiniti ako? Potrebna trenutna medicinska pomoć Hitni problemi Pitanja Otiđite u najbližu hitnu […]

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.