Prof.dr.med.sci

Emir Kabil

Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju
Direktor

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+3876 543 210

zakazi-pregled@bhrce.ba

PITAJ DOKTORA


Prof.dr.med.sci Emir Kabil ugledni je tuzlanski kardiohirurg i generalni direktor Specijalne bolnice “Centar za srce BH” Tuzla. Rođen je 13. februara 1954. godine u Tuzli. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završava 1978. godine, čime stiče zvanje doktora medicine.

Iste godine se zapošljava na UKC Tuzla. Specijalizaciju iz opće hirurgije završava 1985, na KBC Rebro u Zagrebu, a od 1987-1989. boravi u Čikagu, Iowa, SAD, na subspecijalizaciji iz vaskularne hirurgije.

Na tuzlanskom Medicinskom fakultetu brani doktorat i stiče titulu doktora nauka 1993, a iste godine postaje načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla.

U periodu od 1996. do 1997. boravi na subspecijalizaciji iz kardiohirurgije u Buffalu, SAD.

Imenovan je za načelnika Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla, 1998 godine.

Angažovan je kao profesor na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2002. godine, a kao gostujući profesor predaje i na Univerzitetu u Oslu, Norveška.

Prof.dr. Emir Kabil je inicijator projekta “Centar za srce BH” Tuzla, koji je osnovan 2008, kao moderna zdravstvena ustanova za liječenje kardiovaskularnih bolesti. Iste godine je angažovan i kao redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Godine 2010, otvara modernu kardio-kliniku u Tripoliju, Libija.

Obrazovanje:

 • 1978, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Doktor medicine.
 • 1985, Specijalizacija iz opšte hirurgije, Klinika Rebro, Zagreb.
 • 1987-1989, Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije, Chicago, Iowa City, SAD.
 • 1993, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Doktor medicinskih nauka.
 • 1996-1997, Subspecializacija iz kardiohirurgije, Buffalo, SAD

Prof.dr. Kabil je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za dostignuća u oblasti medicine i za angažman u području zdravlja i zdravstvene zaštite. Dobitnik je zlatnog medaljona sa opšinskim grbom Tuzle; Nagrađivan je od strane lokalnih institucija, ali i Norveškog i Švedskog ministarstva odbrane, tokom proteklog rata; Proglašen je za ličnost godine od strane dnevnih novina “Avaz” (2001), organizacije “Biser” (2002), “Max magazina” (2004); “Večernjeg lista” (2005); Humanistom godine na polju medicine proglašen je 2004. i nagrađen zlatnim medaljonom “Linus Pauling” od strane Internacionalne lige humanista. Klinika, koju je tada vodio, proglašena je najuspješnijom institucijom po mišljenju većine medija BiH.

Održao je brojna predavanja kao gostujući profesor u centrima u Europi i SAD-u.

Na istraživanju duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE) radio je u periodu od 1987. do 1989. na Sveučilištu u Iowi, SAD, a kao koordinator projekta razmjene između UCKC Tuzla i Buffalo Health System (SAD), bio je angažovan u periodu od 1996. do 1998. godine.

Autor je i brojnih publikacija: 32 naučne, 12 profesionalnih studija, kao i dvije knjige.

Prof.dr. Emir Kabil je član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, Udruženja hirurga Bosne i Hercegovine, Udruženja kardiologa BiH. Redovni je član Međunarodne organizacije “International Medical Relief of Western New York”, Međunarodnog društva za minimalno invazivnu kardiovaskularnu hirurgiju – ISMICS, član je međunarodnog savjetodavnog odbora “Znanstveni forum” Brazil, od 1999, te suradnik u humanitarnoj organizaciji Norveška Oslo. Prof.dr. Kabil je član i Odbora za imenovanje humanista “Linus Pauling”, te član foruma “The Euro-Asian Bridge Society”.

Fluentno govori engleski jezik.

Oženjen je i ima dvoje djece.


Pročitajte više

ZVANIČAN CV

 • Radno iskustvo:
 • Akademski angažman:
 • Članstvo:
 • Video:
 • 1978, UKC Tuzla
 • 1993, Načelnik Klinike za hirurgiju UKC Tuzla
 • 1998, Načelnik Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla
 • 2008, Direktor “Centra za srce BH” Tuzla, , prve moderne, privatne specijalne bolnice u regionu, usmjerene na liječenje kardiovaskularnih oboljenja.
 • 2010, paralelno sa “Centrom za srce BH” Tuzla, otvara modernu kardio-kliniku u Tripoliju, Libija
 • 2002, Povremeni profesorski angažman, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • 2003, Gostujući profesor Univerziteta u Oslu, Norveška.
 • 2008, Redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • Gostujuća predavanja, Evropa, SAD.
 • Ljekarska komora Tuzlanskog kantona
 • Udruženje hirurga Bosne i Hercegovine
 • Udruženje kardiologa Bosne i Hercegovine
 • Međunarodna organizacija “International Medical Relief of Western New York”
 • ISMICS – Međunarodno društvo za minimalno-invazivnu kardiovaskularnu hirurgiju
 • Međunarodni savjetodavni odbor “Znanstveni forum” Brazil
 • Suradnik u humanitarnoj organizaciji Norveška Oslo
 • Član Odbora za imenovanje humanista “Linus Pauling”
 • Član foruma “The Euro-Asian Bridge Society”

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.