BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA (VALVULARNE BOLESTI SRCA)


Srčani zalisci ili valvule su složene strukture koje imaju funkciju poput ventila pri cirkulaciji krvi u srcu. Postoje četiri srčana zaliska/valvule:

Mitralni (bikuspidni, lijevi atrioventrikularni) zalistak – nalazi se između lijeve pretkomore i komore.

Trikuspidni (desni atrioventrikularni) zalistak – nalazi se između desne pretkomore i komore.

Aortni zalistak – zalistak koji obezbjeđuje jednosmjeran tok krvi iz lijeve komore u aortu.

Pulmonalni zalistak – zalistak koji obezbjeđuje jednosmjeran tok krvi iz desne komore u plućnu arteriju.

Bolesti srčanih zalistaka dovode do poremećaja funkcije; bilo da kroz njih zbog suženja otežano prolazi krv (stenoza), bilo da propuštaju krv unatrag (insuficijencija). Bolesti srcanih zalistaka mogu biti urođene i stečene. Najčešća stečena oboljenja srčanih zalistaka su:

 • mitralna insuficijencija (neadekvatno zatvaranje mitralnog zaliska te dolazi do vraćanja krvi iz lijeve komore u lijevu pretkomoru)
 • aortna stenoza (suženje otvora aorne valvule i otežan protok krvi iz lijeve komore u aortu)
 • aortna insuficijencija (neadekvatno zatvaranje aortne valvule te dolazi do vraćanja krvi iz aorte u lijevu komoru)
 • mitralna stenoza (suženje otvora mitralne valvule i otežano proticanje krvi iz lijeve pretkomore u lijevu komoru)
 • trikuspidna insuficijencija (neadekvatno zatvaranje trikuspidnog zaliska i vraćanje krvi iz desne komore u desnu pretkomoru).

Simptomi

Nisu specifični, a ovise o tome koja je valvula oštećena, stepena njenog oštećenja, srčane funkcije i eventulano pridruženih bolesti srca (komorbiditeta).

Pacijenti su obično asimptomatični u ranoj fazi bolesti koja može trajati godinama.

Najčešći prisutni simptomi su:

 • intolerancija napora, slabost, malaksalost
 • otežano disanje u opterećenju, kasnije i mirovanju
 • različiti vidovi nelagodnosti i bola u grudnom košu
 • osjećaj lupanja srca
 • vrtoglavice, omaglice, nesvjestice,
 • anksioznost
 • nemogućnost ležanja na ravnom, oticanje nogu i trbuha.

Uzroci

 • Najčešći uzrok su degenerativne promjene srčanih zalistaka koje nastaju u starijoj životnoj dobi, a pogoršavaju se kod bolesnika koji imaju neadekvatno liječen visok krvni pritisak.
 • Ostali uzroci oštećenja srčanih zalistaka su: koronarna (ishemijska) bolest srca, prirođene bolesti srca, kardiomiopatije, upalne bolesti srca i srčanih zalistaka, reumatska bolest srčanih zalsitaka (kod bolesnika koji su preboljeli reumatsku vrućicu) i druge.

Dijagnoza

 • Anamneza i klinički pregled
 • Elektrokardiografija (EKG)
 • Transtorakalni ultrazvučni pregled srca
 • Transezofagijalni ultrazvučni pregled srca
 • Desnostrana kateterizacija srca
 • Koronarografija (najčešće neposredno preoperativno)

Liječenje

 • Hirurško liječenje  je zlatni standard u terapiji značajne bolesti srčanih zalistaka, sa dugoročnim rezultatima. Operativno liječenje uključuje hirurško liječenje kroz standardne ili minimalno invazivne pristupe (zamjena ili rekonstrukcija zaliska) i liječenje transkateterskom implantacijom zalistaka.
 • Aortna valvula je valvula koji se najčešće operativno zamenjuje. Rekonstrukcija aortnog zaliska je rijetko kada moguća (valve sparing procedure). Zamjena se može vršiti mehaničkom ili biološkom valvulom. Mehanička valvula ima prednost u tome što traje duže, ali zahtijeva trajnu primjenu lijekova za razrjeđivanje krvi koji mogu dovesti do krvarenja na drugim mjestima u organizmu. Biološka valvula zahtijeva samo kratkotrajnu primjenu lijekova za razrjeđenje krvi, ali njegovo trajanje je oko 10-15 godina.
 • Mitralna valvula je najčešća operativno rekonstruisana valvula. Što se tiče rekonstrukcije mitralne valvule kod mitralne insuficijencije, većina metoda rekonstrukcije uključuje i ugradnju prstena koji sužava otvor mitralne valvule (anuloplastika sa prstenom). Kod mitralne stenoze se u daleko najvećem broju radi zamjena.
 • Trikuspidnavalvula se rijetko mijenja, već se najčešće radi rekonstrukcija u smislu sužavanja otvora trikuspidne valvule šavom (šavna anuloplastika) ili uz implantaciju prstena (anuloplastika sa prstenom).
 • Konzervativno liječenje uključuje mnogobrojne lijekove koji prije svega djeluju simptomatski i korisni su u početnim stadijumima, ali ne sprječavaju progresiju bolesti. Iako se oštećenja srčanih zalistaka ne mogu izliječiti lijekovima oni usporavaju pogoršanje srčane funkcije i zbog toga su osnova liječenja svih bolesnika.
 • Transkateterska implantacija zaliska (trenutno nije dostupno u Centru za srce BH Tuzla) najviše koristi za bolest aortne valvule kod pacijenata kod kojih je rizik od hirurške intervencije visok i taj zahvat se naziva TAVI (transcatheter aortic valve implantation). Postoje slične procedure i za bolest mitralnog zalistka.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".