ANEURIZMATSKA BOLEST AORTE


Aneurizma aorte je lokalno proširenje zida aorte i najčešće obuhvata njen trubšni dio. Uz abdominalnu aneurizmu kod polovine bolesnika javlja se i torakalna ili aneurizma luka aorte.

Uzroci:

  • Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) jer je aorta je podložna dilataciji (proširenju) kod izraženog pritiska krvi na njen zid
  • Ateroskleroza

Simptomi:

Aneurizma abodminalne aorte:

  • Najčešće asimptomatski, mogu se javiti nelagodnost, pulsiranje ili bol u stomaku, bol u listovima u naporu. Najveća opasnost prijeti od pucanja aneurizme, što često ima fatalni ishod.

Aneurizma torakalne aorte:

  • Najčešće asimptomatski, a može uzrokovati dugotrajan tup bol, pritisak na okolne organe ili erozije mišićno – skeletnog sistema,
  • Usljed oštećenja disajnih puteva mogu nastati: otežano disanje, kašalj, iskašljavanje krvi, sviranje u grudima, devijacija traheje i pulsiranje larinksa, pritiskom na jednjak nastaje otežano gutanje. a kompresija gornje šuplje vene uzrokuje otok i modrilo glave i vrata.

Dijagnoza:

  • Ultrazvučni pregled, MSCT angiografija, invazivna angiografija(rjeđe)

Liječenje:

Hirurški ili endovaskularno.


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.