prim.dr.

Amira Kušljugić

Odjel za kardiologiju

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 108

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Kušljugić dr. Amira rođena 09.12.1962 godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju Meša Selimović završila u Tuzli. Medicinski fakultet u Tuzli završila je 1990/1991 godine, radila od 1990-1993 godine u Klinici za hirurgiju kao volonter. Od 1993-1998 zaposlena u Lječilištu Slana Banja u Tuzli.

Specijalizaciju iz interne medicine završila u junu 1998 godine u Tuzli, a od jula 1998 godine zaposlena u UKC Tuzla, Klinici za interne bolesti u Odjelu intenzivne terapije i njege.
2007 godine završila je edukativni tečaj ultrazvučne dijagnostike srca.
Tokom dugogodišnjeg  specijalističkog staža uradila veliki broj ergometrijskih testiranja, ultrazvučnih pregleda srca, te očitavanja holter monitoringa, uz brojne preglede u kardiološkom kabinetu, te zbrinjavala samostalno i timski brojna urgentna stanja u kardiologiji.
Član je Udruženja kardiologa BiH, a 2007 godine dobija zvanje kardiologa, a član je i Evropskog udruženja kardiologa.
Aktivno je učestvovala na mnogim stručnim sastancima Udruženja kardiologa BiH i Kongresima sa međunarodnim učešćima.
Također je autor i koautor članaka u domaćim i stranim časopisima.
2015 godine dobija zvanje primarijusa.
Od 01.06.2019 godine je uposlenik BiH Centra za srce Tuzla .

Pročitajte više

Zvaničan CV

  • Radno iskustvo:
  • 1993 – 1998 Lječilište Slana Banja u Tuzli
  • 1998 – 2019 Klinica za interne bolesti u Odjelu intezivne terapije i njege UKC Tuzla
  • 2019 – BH Centar za srce

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.