TEATROLOGIJA FALLOT


Tetralogija Fallot je najčešća cijanozna urođena srčana mana i predstavlja 10% svih urođenih anomalija. Predstavlja kombinaciju: 1) Ventrikularnog septalnog defekta, 2) Dekstropoziciije aorte – jašuća aorta 3) Stenoze ušća pulmonalne arterije (opstrukcija izlaznog trakta desne komore) i 4) Hipertrofije desne komore.

Simptomi:

  • Pri fizičkom naporu javljaju se dispnea (poremećeno, otežano disanje) i vrtoglavice, djeca zaostaju u rastu
  • Iako postoje i acijanotični oblici tetralogije (blijedi Fallot), koji se sreću kod odraslih, za većinu bolesnika sa ovom manom karakteristična je cijanoza (modra prebojenost) sa maljičastim prstima i policitemijom (Ekstremni Fallot- izrazita cijanoza od rođenja, kod odraslih se ne susreće)
  • Česte su komplikacije kao što su infarkt i apsces mozga, anoksemične krize (krize bez kiseonika) sa iznenadnom malaksalošću, gubitkom svijesti, konvulzijama, cerebralna tromboza rizik od infektivnog endokarditisa je velik. Prirodni tok neoperisanih bolesnika je loš, srčana insuficijencija i aritmije su najčešći uzroci smrti koja u većini bolesnika nastupa do 30. godine.

Dijagnoza

  • Klinički pregled, anamneza, EKG, RTG, ultrazvučni pregled i kateterizacije srca

Liječenje

  • Hirurško liječenje (indikovano kod svih bolesnika)
  • Medikamentozna kontrola cijanotičkih napada

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.