JEDNAKOST, RAZLIČITOST I LJUDSKA PRAVA


Zdravstvena ustanova specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla je jedna od najmodernijih zdravstvenih institucija ove vrste specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila u ovom dijelu Evrope. Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla stalnom edukacijom i nabavkom najsavremenije opreme obezbjeđuje najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. S ponosom se može istaći da spada u ustanove koje pružaju najbolje usluge  u domeni liječenja bolesti srca i krvnih žila a što se ogleda u stalnom podizanju nivoa zadovoljstva korisnika usluga, uposlenika i cjelokupnog društva. Strateški cilj Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla je kvalitet i uslužnost, poštovati ugovoreno, raditi na način da kvalitet naših usluga u potpunosti ispuni potrebe i očekivanja korisnika usluga, dugoročno, stabilno i pozitivno poslovanje, uspješnu marketinšku obradu tržišta, uvođenje novih djelatnosti, širenje poslovanja na nova tržišta, zadovoljenje interesa korisnika usluga i uposlenika“ najvažniji su kriteriji kvalitete, a to postižemo:

  • Postizanjem punog zadovoljstva korisnika naših usluga uz održavanje pozitivnog mišljenja javnosti o Zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla,
  • Sviješću uposlenika da opstanak, razvoj i profitabilnost Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla, zavisi od pojedinačnog doprinosa svih uposlenika,
  • Kontinuiranim poboljšanjem nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti uposlenika,
  • Stalnim ulaganjem u nova sredstva i opremu,
  • Provođenjem poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima ISO 9001:2015 i pozitivnom poslovnom praksom,
  • Stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom,
  • Planiranjem, rukovođenjem, mjerenjem i analiziranjem efektivnosti svih ključnih aktivnosti kako bi kvaliteta naših usluga bila pravilo, a ne slučajnost,
  • Brižljivim izborom kvalitetnih renomiranih dobavljača i uspostavom međusobnog partnerskog odnosa sa dobavljačima i društvenom zajednicom u kojoj djelujemo
  • Realizacijom postavljenih godišnjih planova i ciljeva.

Poštujući navedeno, naša opredijeljenost usmjerena je na korisnike naših usluga, a to postižemo trajno iznalazeći različite mogućnosti poboljšanja i efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom kroz preispitivanje ciljeva kvalitete te ocjene primjerenosti politike kvalitete u odnosu na sve istančanije i zahtjevnije potrebe korisnika naših usluga.Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.