SINUSNA BRADIKARDIJA


Sinusna bradikardija označava usporenje srčane frekvencije ispod 60 otkucaja u minuti. Spori ritam srca može biti fiziološki normalan za neke pacijente, dok frekvencija < 60/min može biti neadekvatna za druge.

Uzroci:

  • Fiziološka sinusna bradikardija (sportisti i teži fizički radnici)
  • Povećan tonus vagusa
  • Reverzibilni uzroci bradikardije (hipovolemija, hipoksija, H jon acidoza, hipo/hiperkalijemija, hipoglikemija, hipotermija, tamponada srca, trauma i drugo)

Simptomi:

  • Obično asimptomatska
  • Slabosti, nesvjestica, presinkopa i sinkopa (kratkotrajan gubitak svijesti).

Dijagnoza

  • EKG; srčane frekvenca ispod 60 otkucaja u minuti

Liječenje

  • Asimptomatska sinusna bradikardija ne zahtijeva liječenje
  • Medikamentozna terapija simptomatske bradikardije (atropin lijek prvog izbora)

Postavljanje privremenog pacemakera kod pacijenata koji ne reaguju na medikamentoznu terapiju i onih sa ozbiljnim znacima smanjene perfuzije organa.


Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.