Prim.dr.

Ibrahim Terzić

Interventni kardiološki odjel
Šef odjela

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Doktor Ibrahim Terzić je rođen 1. februara 1958. u Bosanskom Petrovcu. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1982. godine, a trenutno radi na poziciji šefa Interventnog kardiološkog odjela “Centra za srce BH“ Tuzla. Specijalista je interne medicine, subspecijalista kardiolog, interventni kardiolog sa radnim iskustvom od 35 godina.

U svakodnevnom radu kao šef Odjela interventne kardiologije organizira radni proces i distribuira radne obaveze na kardiološkom odjeljenju, angiosali gdje se izvode invazivne – interventne dijagnostičke i terapijske kardiološke procedure. Istovremeno koordinira aktivnostima u specijalističko-konsultativnoj kardiološkoj ambulatni gdje se izvode neinvazivne dijagnostičke procedure (EKG, kardiološkipregledi, ergometrija, ehokardiografija, Holter monitoring i sl.)

U svakodnevnom radu u angiosali izvodi rutinske dijagnostičke metode: lijevostrana kateterizacija srca sa selektivnom koronarografijom, desnostrana kateterizacija srca, perkutane koronarne intervencije sa balon dilatacijom i implantacijom stentova u koronarne arterije (procedure različite složenosti kod hroničnih, elektivnih pacijenata, kao i urgentih sa akutnim infarktom miokarda). Konsultativna specijalistička djelatnost se sastoji od neinvazivnih dijagnostičkih pregleda (gore pomenutih), obično drugo mišljenje  za pacijente iz užeg i šireg regiona Bosne i Hercegovine pa i insotranstava i donošenje odluke o daljnjem tretmanu kompleksnih bolesnika (izbor pacijenata za interventni ili operativni tretman).

Nakon kraćeg jutarnje sastanka i vizite na odjeljenju radni dan obično počinje u angiosali izvodjenjem gore pomenutih interventnih kardioloških procedura. Potom je  angažiran u specijalističkoj ambulatni na konsultativnim kardiološkim pregledima, kao i konsultacijama sa mladjim kolegama sa odjeljenja i ostalim specijalnostima (kardiohiruga i anesteziolog – Heart team). Ostatak dana provede u sastancima sa predstavnicima farmakoloških kompanija i proizođača medicinske opreme, pripremanju stručnih radova za publiciranje i prezentiranje na stručnim simpozijumima i Kongresima. Dio dnevnih aktivnosti protiče i u pregledima studijskih pacijenata i studijske dokumentacije pacijenata jedne od 5 farmakoloških studija koje se trenutno izvode u Centru za srce.

Oblast interesovanja: intena medicina, kardiologija, interventna kardiologija, tretman koronarne bolesti, valvularne bolesti, hipertenzija, neinvazivna dijagnostika kardiovaskularnih bolesti.

Broj urađenih operacija je preko 10.000 dijagnostičkih (koronarografija) i 3000 interventnih kardioloških PCI procedura, u peridou od 1996. godine otkada se bavi interventnom kardiologijom. U istom periodu preko 100.000 neinvazivnih dijagnostičkih  konsultativnih kardioloških pregleda.

U svojoj karijeri posebno ističete da je pionir intervnente kardiologije u BiH (sa Dr Merićem uradio prve dijangostičke i terpaijeske intervnetne kardiološke procedure u BiH), začetnik i tvorac  pristupanju SFL inicijativni (Stent za život) inicijativi u Bosni i Hercegovini sa ciljem poboljašanja tretmana i smanjenju smrtnosti pacijenata sa akutnim infarkom miokarda.

Aktivno govori engleski i  ruski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.


PROČITAJ VIŠE

ZVANIČAN CV

 • Radno iskustvo:
 • Publikacije:
 • Nagrade/Projekti:
 • Video:
 • 1982 -1984, ljekar opšte prakse DZ Čelinac
 • 1984 -1985: ljekar opšte prakse SHP Banja Luka
 • 1985 -1988; specijalizant Interne Medicine UKC Tuzla
 • 1988 -1989; završna godina specijalizacije i polaganje spec.ispita Inerne Medicine KBC Rebro Zagreb,
 • 1989 – 1990; spec. Interne Medicine Pulmološko odjeljenje,Interne Klinike, UKC Tuzla
 • 1990 – 1998; Kardiološko odjeljenje Interne Klinike, UKC Tuzla
 • 1996 – 1996 (6 mjeseci); usavršavanje iz obalsti Interventne kardiologije; Millard Filmore Hospital, Buffalo, USA
 • 1998 – Klinika za Kardiovaskualrne bolesti UKC Tuzla, Šef odjeljenja za elektrostimulaciju i pacemacer, interventni kardiolog
 • 2005 – 2008. Klinika za Kardiovaskualrne bolesti, UKC Tuzla, Šef kardiološkog odjeljenja
 • 1999 – 1999 : Specijalno usavršavanje iz oblasti interventne kardiologije (PCI Millard Filmore Hospital, Buffalo, USA
 • 2008 – Šef kardiološkog odjeljenja Centra za Srce BHC Tuzla
 • 3100 citata na Googlescholar
 • 222 citata na Researchgate
 • 24 publikacije na Pubmedu
 • 11 CC publikacija
 • SFL koordinaotr za Bosnu i Hercegovinu
 • Član Boarda Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine
 • Predsjednik radne grupe za Interventnu kardiologiju Udruženja kardiologa BiH
 • Autor poglavlja „ Perkutane koronarne Intervencije „ u knjizi Kardiologija BiH autora
 • Glavni istraživač u 5 farmakoloških studija studija:(ODYSSEY,ATP-PCI,MARINER, AFFILATE I VERTIS)

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.