Prof.dr.med.sci.

Haris Huseinagić

Šef odjela Radiologije

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 127

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Haris Huseinagić rođen je 28.05.1963. Diplomu Magistara medicinskih nauka stekao je 2005. godinu na temu Doppler ultrasonografija i digitalna suptrakciona arteriografija u dijagnostici bolesti karotidnih arterija, a titulu PhD (doktor medicinskih nauka) stekao je 2008. godine na temu “Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici cerebralne vaskularne bolesti“. Trenutno je zaposlen kao Šef odjela Radiologije, u “Centar za srce BH“ Tuzla

Suštinska priroda mog zanimanja je izvrsno poznavanje najnovijih tehnoloških dostignuća u radiologiji, znajući sve o sadašnjosti i budućnosti razvoj CT, MRI, DSA tehnologije. Moje nadležnosti obuhvataju sudjelovanje u raznim tečajevima i izvan čisto medicinskog područja. (FER, Zagreb, MR tečajevi)

Prije tri godine uspješno sam implementirao kompletan, potpuno funkcionalan PACS, RIS unutar Univerzitetskog Kliničkog centra Tuzla. Vladam sa svim programima sistema Microsoft Office, Adobe paketa, HTML, Mac OS sistemima i programima.

Član sam federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz radiologije, i velikog broja komisija za odbranu magistarskih radova. Član sam Udruženja radiologa Bosne i Hercegovine, radnih tijela Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Evropskih udruženja interventne radiologije, ESUR, Udruženja radiologa Skandinavije.

Interkulturalno vještine: Posjedujem iskustva rada u međunarodnoj dimenziji, posebno Srednjem i Dalekom istoku, radu s izbjeglicama, žrtvama rata, radnicima …


Pročitajte više

Zvaničan CV

 • Obrazovanje i osposobljavanje
 • Radno iskustvo
 • Video

Januar 2003 – Septembar 2003 | Interventni radiolog – Vaskularna i nevaskularna interventna radiologija, University of Oslo, Rikshospitalet Oslo, Norway

Septembar 2003 | Specijalista dijagnostičke radiologije, Federalno ministarstvo zdravstva, Sarajevo, BiH

Decembar 2005 | Magistar medicinskih nauka – Teza: “Doppler ultrasonografija i digitalna suptrakciona arteriografija u dijagnostici bolesti karotidnih arterija”, Univerzitet u Tuzli, 75000 Tuzla

Oktobar 2008 | PhD (doktor medicinskih nauka) – Teza: “Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici cerebralne vaskularne bolesti”, Univerzitet u Tuzli, 75000 Tuzla

2012  | B. HCM spec – Diplomirani menadžer u zdravstvu

 • Juni 2019 – Šef odjela Radiologije, Centar za srce BH, Dijagnostička i interventna radiologija
 • Septembar 2011 – Načelnik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, JZU UKC Tuzla, Upravljanje i nadzor nad stručnim radom zaposlenika zaduženih za poslove i radne zadatke na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu
 • Septembar 2011 – Predsjednik ljekarske komore tuzlanskog kantona, Poboljšanje društvenog statusa ljekara tuzlanskog kantona
 • Februar 2011 – Šef Katedre “Medicinski imidžing u radiologiji”, Panevropski Univerzitet APEIRON, Banja Luka
 • Novembar 2008 – Direktor Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, JZU UKC Tuzla, JZU UKC Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla
 • Maj 2009 – Šef katedre za radiologiju i nuklearnu medicinu, Obrazovanje, organizacija nastave i ispita za studente medicinskog fakulteta
 • Septembar 1999 – Specijalizant –  radiologija, JZU UKC Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla
 • Novembar 1996 – septembar 1999 – MD Orthopaedy i traumatologiju, New Medical Centre and National Medical Centre, Abu Dhabi, UAE
 • Novembar 1992 – Novembar 1996 – Liječnik u pratnji žrtava rata u inostranstvu
 • Oktobar 1990 – novembar 1992 – Specijalizant Orhopedija i traumatologija, JZU UKC Tuzla, Trnovac bb, 75000 Tuzla
 • Juni 1992 – juni 1996 – asistent, Odjel za medicinsku informatiku, Medicinski fakultet Tuzla, 75000 Tuzla

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.