Doc.dr.med.sc

Elmir Jahić

Interventni kardiološki odjel
Šef odjela

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Doktor Elmir Jahić je rođen u Zvorniku 1969 godine. Medicinski fakultet završio je u Tuzli 1996. godine, a trenutno radi na poziciji šefa Interventnog kardiološkog odjela “Centra za srce BH“ Tuzla. Specijalista je interne medicine, subspecijalista kardiolog, interventni kardiolog sa velikim radnim iskustvom.

U svakodnevnom radu kao šef Odjela interventne kardiologije organizira radni proces i distribuira radne obaveze na kardiološkom odjeljenju, angiosali gdje se izvode invazivne – interventne dijagnostičke i terapijske kardiološke procedure. Istovremeno koordinira aktivnostima u specijalističko-konsultativnoj kardiološkoj ambulatni gdje se izvode neinvazivne dijagnostičke procedure (EKG, kardiološkipregledi, ergometrija, ehokardiografija, Holter monitoring i sl.)

U svakodnevnom radu u angiosali izvodi rutinske dijagnostičke metode: lijevostrana kateterizacija srca sa selektivnom koronarografijom, desnostrana kateterizacija srca, perkutane koronarne intervencije sa balon dilatacijom i implantacijom stentova u koronarne arterije (procedure različite složenosti kod hroničnih, elektivnih pacijenata, kao i urgentih sa akutnim infarktom miokarda). Konsultativna specijalistička djelatnost se sastoji od neinvazivnih dijagnostičkih pregleda (gore pomenutih), obično drugo mišljenje  za pacijente iz užeg i šireg regiona Bosne i Hercegovine pa i insotranstava i donošenje odluke o daljnjem tretmanu kompleksnih bolesnika (izbor pacijenata za interventni ili operativni tretman).

Nakon kraćeg jutarnje sastanka i vizite na odjeljenju radni dan obično počinje u angiosali izvodjenjem gore pomenutih interventnih kardioloških procedura. Potom je  angažiran u specijalističkoj ambulatni na konsultativnim kardiološkim pregledima, kao i konsultacijama sa mlađim kolegama sa odjeljenja i ostalim specijalnostima (kardiohiruga i anesteziologa – Heart team). Ostatak dana provede u sastancima sa predstavnicima farmakoloških kompanija i proizođača medicinske opreme, pripremanju stručnih radova za publiciranje i prezentiranje na stručnim simpozijumima i Kongresima.

Napredovanje u struci:

 • Od 2019. godine Šef odjeljenja za kardiologiju, Centar za srce BH-Tuzla.
 • Od 2017. do 2019. godine Načelnik Klinike za invazivnu kardiologiju UKC Tuzla,
 • Od 2014. do 2017. godine obavlja dužnost Načelnika Klinike za kardiovaskularne bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla,
 • Od 2013. do 2014. godine Šef odjeljenja za interventnu kardiologiju Klinike za Kardiovaskularne bolesti, UKC Tuzla,
 • Od 2008. do 2013. godine, specijalista interne medicine/kardiolog na odjeljenju za Invazivnu kardiologiju, Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla,
 • Od 2002. do 2008. specijalista interne medicine,
 • do 2002. specijalizant interne medicine, Interne klinika, UKC Tuzla,
 • Od 1996. do 1998. godine doktor opšte prakse.

Članstvo u udruženjima

-član Ljekarske komore TK

-član Udruženja kardiologa u BiH

-član Udrženja kardiologa Evrope

Aktivno poznavanje Engleskog jezika.

Oženjen, otac troje djece.


.
 • Obrazovanje:
 • Edukacija:
 • Video:
 • Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1996.godine.
 • Položio specijalistički ispit iz Interne medicine godine, Interna klinika, UKC Tuzla
 • Subspecijalistički ispit iz oblasti kardiologije položio 2011. godine, Klinika za kardiovaskularne bolesti, UKC Tuzla.

Akademska edukacija i izbori u zvanja

 • g. odbranio magistarski rad na temu; “Neantibiotski tretman prostatitisa tipa inflamatornog pelvičnog bolnog sindroma“, i promoviran u magistra medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet.
 • g. izabran u saradničko zvanje višeg asistena za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Tuzli.
 • g. odbranio doktorsku disertaciju na temu:“Oksidirani lipoprotein niske gustoće kao prediktor koronarne bolest“.
 • g. promoviran u doktora medicinskih nauka – Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet.
 • g. izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Univerzitetu u Bihaću, Visoka zdravstvena škola
 • g. izabran u zvanje docenta za nastavni predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 • Kurs „Good clinical practice“(Dobra klinička praksa), Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Edukacija iz oblasti interventne kardiologije i endovaskularne angiologije

 • Edukacija iz oblasti Invazivne kardiologije, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Univerzitetsko klinički centar-Tuzla.
 • Edukativni tečaj; Treating a Patient with Acute Myocardial Infarction, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) granted) (mentor Eric Eeckhout).
 • Klinički centar Ljubljana, Edukacija iz oblasti interventne kardiologije-Tretman komplikovanih koronarnih lezija (mentor Prim dr Darko Zorman).
 • Edukativni tečaj; Treating a Diabetic Patient with Multi-vessel Disease education, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) granted).
 • Bezmialem hospital, Istambul, Turska. Trening iz oblasti interventne kardiologije: Tretman komplikovanih koronarnih lezija i periferne vaskularne bolesti (mentor Omer Goktekin).
 • Tretman bifurkacionih lezija – Treating a patient with a Bifurcated Lesion, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) granted, (mentori Prof Remo ALBIERO i Prof Piotr MUSIALEK).
 • Chest hospital Kuwait city-Kuwait – Trening iz oblasti invazivne kardiologije sa posebnim osvrtom na Transradijalni pristup (mentori Mohammad Mutairi i Ibrahim Rashdan).
 • EVAR-Endovaskularni tretman aneurizme abdominalne aorte, Medtronic Academia Zagreb, Croatia (mentori Prof Igor KONČAR and Dr Artem VITKOVSKIY).
 • Napredni interventni trening: Endovaskularne procedure na arterijama donjih ekstremiteta – Lower limb intervention – Herzzentrum Freiburg, Bad Krozingen, Germany (mentor Prof Thomas Zeller).
 • Endovaskularni tretman perifernih arterija – Live Hands-on Vascular Workshop at ORSI Institute, Ghent, Belgium, (mentori Prof Koen Deloose i Prof Lieven Meane).

Edukacija iz oblasti implantacije uređaja za elektrostimulaciju srca:

 • Edukativni tečaj; Basic Pacing Concepts, Medtronic academia,
 • Basic school of pace-maker, Jude Medical Institute,
 • Edukativni tečaj; Patient Menagment Skills Builder-IPG Essentials, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (mentor Prof Ricardo Ruiz GRANELL),
 • Edukativni tečaj; Overcoming Challenges in Pacemaker Follow-up course, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) has granted).
 • Overcoming Challenges in Pacemaker Follow-up course, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) has granted),
 • Simulacioni trening implantacije pacemaker/ICD uređaja – The Simulated Implant, Medtronic Academia, Switzerland-Toloshenaz (mentor Dr Micheal Anelli-MONTI),
 • Trening pacemaker, ICD implantacije – Live implants with experts, Master in Device Implantation, NUSCH Bratislava Hospital, Slovakia-„IPG and ICD implants under the supervision of the implant trainer“ (mentor Dr Peter Margitfalvi).

Edukacija iz oblasti ultra-zvučne dijagnostike

 • Edukativni program ultra-zvučne dijagnostike abdomena, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.
 • Edukativni Program iz oblasti Doppler ehokardiografije, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.