Dr.

Edis Salihović

Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Dr. Edis Salihović je zaposlen kao doktor medicine na Odjelu anestezije, reanimacije i intezivnog liječenja u Specijalnoj bolnici “Centar za srce BH” Tuzla. Rođen je 20. februara 1987. godine u Tuzli. Medicinski fakultet je završio u Tuzli 2013. godine. Od 2015. radi na Odjelu anestezije, reanimacije i intezivnog liječenja u “Centru za srce BH”.

Njegov posao obuhvata rad u operacionim salama i rad u jedinici intezivne njege, što podrazmjeva vođenje anestezije tokom kardiohirurških operacija, postoperativni monitoring i njegu pacijenata.

Poslovi koje obavlja van jedinicine intezivne su između ostalog: ambulanti anesteziološki pregledi, donošenje odluka o terpiji i preoprativnoj pripremi pacijenata za anesteziju.

Od intervencija koje najčešće radi, dr. Salihović izdvaja plasiranje linija za invazivni hemodinamski monitoring, što je ujedno svakodnevnica njegovog posla; bronhoskopija.

Na spomenutom odjeljenju radni dan se sastoji od jutarnje vizite, ulaska u salu ili ponekad rada u ambulanti. Kao i na svakom odjeljenju intezivne njege, stvari se iznenada mogu promijeniti od boljeg ka gorem, tako da je, kako kaže, svakodnevnica u ovom poslu veoma turbulentna.

Dr. Salihović aktivno govori engleski jezik, i koristi ga često u svakodnevnom radu.

Sretno je oženjen.


Pročitajte više

Zvaničan CV

  • Radno iskustvo
  • Publikacije
  • Nagrade
  • 2015-2017, doktor medicine, Centar za srce BH Tuzla.

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.