Dr.

Dženana Zrnanović

Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Dr. Dženana Zrnanović zaposlena je u “Centru za srce BH” Tuzla, na Odjelu za anesteziju, intenzivnu njegu i reanimaciju. Rođena je 20.04. 1987. godine u Tuzli. Medicinski fakultet završila je u Tuzli, 2014 godine.

Zaposlena u “Centru za srce BH” Tuzla, na Odjelu za anesteziju, intenzivnu njegu i reanimaciju, od marta 2015 godine kao doktor medicine/sekundarac. Obavlja poslove anesteziologa u operacionoj sali, te u Jedinci intenzivne njege pod nadzorom doktora specijaliste. Fluentno koristi engleski jezik, te je pasivni poznavalac njemackog jezika.


Pročitajte više

Zvaničan CV

  • Radno iskustvo:
  • Publikacije:
  • Nagrade/Projekti:

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.