Molimo sačekajte...Dr.

Cvetković Aleksandra

Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Dr. Aleksandra Cvetković specijalista je anestezije i reanimacije “Centra za srce BH”, sa ukupno 12 godina radnog iskustva. Rođena je 06. septembra 1973 godine u Tuzli. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Tuzli, a Medicinski fakultet u Sarajevu.

Posljednjih 5 godina radi kao specijalista anestezije i reanimacije, što obuhvata rad u operacionoj sali i rad u jedinici intezivnog liječenja.

Posao anesteziologa podrazumijeva pregled i preoperativnu pripremu pacijenata sa ciljem optimalizacije njegovog općeg stanja, uvođenje pacijenta u anesteziju te intenzivno praćenje njegovih vitalnih funkcija i kontrolu bola s ciljem da se stvore optimalni uslovi za siguran i uspješan operativni zahvat. Dalja briga o pacijentu nastavlja se u jedinici intezivnog liječenja, gdje se zbrinjavaju pacijenti nakon operacije, hemodinamski nestabilni pacijenti nakon invazivnih kardioloških procedura kao i svi kritično bolesni pacijenti u “Centru za srce BH” .

Tokom svoje edukacije i rada kao specijalista, dr. Cvetković je imala priliku da uči i prakticira anesteziju i postoperativno zbrinjavanje pacijenata u brojnim oblastima hirurgije, i to u radu sa pacijentima različite životne dobi, od najmlađih do najstarijih.  Pored toga, vršila je i zbrinjavanje teških  politraumatizovanih pacijenata.

Usavršavanja:

 • 2012 – CEEA „Reapiratory and Thorax” Course 1 ; ESA; Zagreb, Croatia
 • 2013 – CEEA “Cardioanaesthesia “ Course 2; ESA; Zagreb,Croatia
 • 2014 – CEEA ”Intensive Care, Emergency medicine, Blood and Blood Transfusion “Course 3; ESA; Zagreb
 • 2015 – CEEA”Mother and Child” Course 4;ESA; Zagreb
 • 2017 – “Ultrasound guided peripheral nerve blockade course” u organizaciji Udruženja regionalne anestezije iz Turske i UKC Tuzla
 • 2017 – Tečaj “Mehanička ventilacija” Slavonski Brod; Opća bolnica “Dr Josip Benčević” Slavonski Brod
 • Učešća na seminarima , simpozijima, kongresima iz oblasti anestezije i reanimacije u zemlji i inostranstvu.

Pročitaj više

Zvaničan CV

 • Radno iskustvo:
 • Publikacije:
 • Nagrade/Projekti:
 • 2005 – 2006, Dom zdravlja Ćelić / UKC Tuzla doktor opće prakse pripravnički staž
 • 2007 – 2008, Dom zdravlja Gradačac
 • 2007, Doktor opće prakse u službi Porodične/Obiteljske medicine
 • 2007 – 2008, Doktor opće prakse u službi Hitne medicinske pomoći
 • 2008 – 2015, JU Bolnica Travnik
 • 2008 – 2012, specijalizant, Kantonalna bolnica Travnik i Klinički centar Tuzla
 • 2016 do danas, Specijalna Bolnica “Centar za srce BH“ Tuzla

Copyright by BHSrce 2017. All rights reserved.